Harun Yıldız - Serbest Muhasebeci - Mali Müşavir

Beyanname Hizmetleri

K.D.V.          : 1 ve 2 no’lu K.D.V. Beyannamelerinin düzenlenmesi, Tahakkuku ve bildirimi ile aylar  ve yıllar itibariyle beyanname değerlerinin    karşılaştırmalı analizinin yapılması. MUHTASAR    : Muhtasar Vergi Beyannamelerinin düzenlenmesi, Tahakkuku ve Bildirimi ile Beyannameyi oluşturan kalemlerin detaylı   Raporlanması. GELİR           : Ticari Kazanç (1. ve 2. sınıf Tüccarlar ve adi ortaklıklar) Menkul Sermaye İradı (Faiz, Temettü, alım satım kazancı)   Gayrimenkul   Sermaye  (Kira Geliri)   Diğer Gelirlere ilişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin    Hazırlanması, Tahakkuku ve bildirimi. KURUMLAR    : Tam ve Dar Mükelleflere ait Yıllık kurumlar vergisi beyannamenin hazırlanması Tahakkuku ve bildirimi. B.S.M.V.       : Bankacılık ve Sigorta Muameleleri Vergisi  Beyanı, Tahakkuku ve bildirimi SSK             : Sosyal Güvenlik Kurumuna Aylık SSK Bildirimlerinin yapılması Hizmet Listeleri ile Tahakkuk fişlerinin bildirilmesi BORDRO       : Çalışanlara ilişkin aylık bordroların hazırlanması. Aylık ve yıllık olarak işverene maliyetine ilişkin raporlama ve analizlerin Devamı..

Şirket Kuruluş Ve Örgütlenme Hizmetleri

Yabancı Şirket Kuruluşu (Anonim ve Limited) Yabancı Şirket Şube veya irtibat Bürosu Açılışı Serbest Bölgelerde Şirket Kuruluşu Anonim Şirket Kuruluşu Limited Şirket Kuruluşu Adi Ortaklık   Kuruluşu Şahıs Firması Kuruluşu Şirket Dönüşüm İşlemleri (Ltd.Şti.’den Anonim Şirkete veya Tersi Dönüşüm) Sermaye Artırımı ve Sermaye Ödendi rapor düzenleme Hisse Devri Adres Nakli Şube, Depo, Teşhir, Fabrika vb. Asıl işyerine bağlı ek birimlerin Açılışı Anonim Şirket Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul İşlemleri Anonim Şirket Mali Genel Kurulu İşlemleri Şirket imza Yetkilisi Atanması Ana Sözleşmedeki maddelerinin Değişikliği Tasfiye Giriş işlemleri Tasfiye Sonu işlemleri Devamı..

Vergi Danışmalığı

• Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri müşterilerimiz için verdiğimiz mali danışmanlık hizmetleri genel hatları itibariyle aşağıdaki şekilde sıralanabilir: • Vergi ve SSK mevzuatı değişikliklerinin devamlı şekilde takibi ile, değişikliklerin sirküler halinde bildirilmesi, • Aylık beyannamelerin kontrolü, • Şirke tatbikatının muhasebe ve vergi yönünden takip ve kontrolü, • Şirket yöneticileri ile gerektiğinde mali konularda istişarelerde bulunulması, • Şirket merkez ve taşra teşkilatlarından gelen sorulara gerekli cevapların verilmesi , • Yıllık beyannamelerin hazırlanması, • Serbest bölge uygulamaları, • Mevzuat gereğince yapılması gereken tüm tasdik işlemleri, • Vergi uyuşmazlıklarına ilişkin danışmanlıklar. Devamı..

Tam Tasdik Hizmetleri

• Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri için verdiğimiz “Tam Tasdik” hizmeti, Maliye Bakanlığı tarafından yapılabilecek bir incelemede ortaya çıkabilecek riskleri bertaraf etmeye yöneliktir. Ayrıca, Maliye Bakanlığı tasdik hizmeti alan firmaların, ihbar ve özel durumlar hariç incelenmeyeceğini, incelemelerin öncelikle tasdik yaptırmamış firmaları hedefleyeceğini duyurmuştur. Bu hizmet, olası bir vergi incelemesi riskini azaltmasının yanı sıra hatalı uygulamaların önceden tespit edilmesi ve düzeltilmesine olanak sağlamaktadır. • Ayrıca, denetim çalışmaları sırasında tespit edilerek şirket yönetiminin dikkatine sunulan hususlar, şirket yönetiminin denetim fonksiyonunu güçlendirirken, vergi planlamasında kullanılacak unsurların şirket yönetimiyle paylaşılarak değerlendirilmesi vergi maliyetlerini en aza indirmektedir. • Tasdik hizmetlerimiz aşağıdaki şekilde sıralanabilir: • Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi beyannamesi ekleri • Sermayenin ödediğinin tespiti işlemleri • Yatırım indirimi uygulaması • Vergiden istisna olan gelirin tespiti • KDV İadesi • Radyo ve Televizyon Yayın Kuruluşları reklam gelirleri Üst Kurul paylarının tespiti Devamı..

KDV İadesi

KDV iadesi prosedürü firmalar için oldukça uzun ve çaba harcanmasını gerektiren bir süreçtir. Bu işlemlerden sonuç almak ancak Vergi İdaresi ile uyumlu bir çalışma ile mümkün olabilmektedir. Tasdik raporunun düzenlenmesi, nakit iadenin alınması ve teminatların çözülmesi sürecinde şirketimizin sunduğu hizmetler idari süreci hızlandırmak suretiyle şirketlere avantaj sağlamaktadır. Devamı..