Harun Yıldız - Serbest Muhasebeci - Mali Müşavir

Şirketimiz bünyesinde serbest bölge uygulamaları tecrübesine sahip Yeminli Mali Müşavir ortaklarımız sayesinde, Türkiye’deki şirketlerin serbest bölgelerde kurulmuş şirketlerle ilişkilerinde veya serbest bölgedeki şubenin Türkiye’deki merkezle ilişkilerinde riskli uygulamalar ortaya konulup yönetimle paylaşılır ve düzeltilmesi için gerekli destek sağlanır. Ayrıca, grup şirketleri arasındaki ilişkiler, gider paylaşımı, yapılan giderlerin yansıtılması, grup içi satışlarda satılan malın ya da hizmetin fiyatlanması, her türlü kredi avans ilişkisi gibi vergi uygulamaları açısından en fazla risk taşıyan konularda danışmanlık hizmeti verilmektedir.