16 Yaşından Büyükler için (01.01.2018 – 31.12.2018) : 2.029,50

Doğrudan Gider Yazılacak Demirbaş ve Peştemallıklar (01.01.2018 Tarihinden itibaren) 1000,00

Taban (01.01.2018-31.12.2018 Tarihleri arası) 2.029,50

Tavan (01.01.2018-31.12.2018 Tarihleri arası) 15.221,40

Perakende Satış Fişi ve Yazar Kasa Fişi Düzenleme Sınırı

1.000,00

Hizmet Erbabına işverenlerce yapılan yemek yardımları istisna tutarı

16,00

Kiralarda stopaj (01.01.2007 den itibaren)

% 20

Gelir Vergisi Mükelleflerinde (2006 I. Dönemden itibaren)

15

Kurumlar Vergisi Mükelleflerinde (2018 I. Dönemden itibaren)

22

Kıdem Tazminatı Tavanı (2018)

5.001,76

14.800 TL’ye kadar

%15

34.000 TL’nin 14.800 TL’si için 2.220 TL, fazlası

%20

80.000 TL’nin 34.000 TL’si için 6.060 TL, fazlası

%27

80.000 TL’den fazlasının 80.000 TL’si için 18.480 TL, fazlası

%35

14.800 TL’ye kadar

%15

34.000 TL’nin 14.800 TL’si için 2.220 TL, fazlası

%20

120.000 TL’nin 34.000 TL’si için 6.060 TL, fazlası

%27

120.000 TL’den fazlasının 120.000 TL’si için 29.280 TL, fazlası

%35

Fatura Kullanma Mecburiyeti

1000,00