Harun Yıldız - Serbest Muhasebeci - Mali Müşavir

• Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri için verdiğimiz “Tam Tasdik” hizmeti, Maliye Bakanlığı tarafından yapılabilecek bir incelemede ortaya çıkabilecek riskleri bertaraf etmeye yöneliktir. Ayrıca, Maliye Bakanlığı tasdik hizmeti alan firmaların, ihbar ve özel durumlar hariç incelenmeyeceğini, incelemelerin öncelikle tasdik yaptırmamış firmaları hedefleyeceğini duyurmuştur. Bu hizmet, olası bir vergi incelemesi riskini azaltmasının yanı sıra hatalı uygulamaların önceden tespit edilmesi ve düzeltilmesine olanak sağlamaktadır.
• Ayrıca, denetim çalışmaları sırasında tespit edilerek şirket yönetiminin dikkatine sunulan hususlar, şirket yönetiminin denetim fonksiyonunu güçlendirirken, vergi planlamasında kullanılacak unsurların şirket yönetimiyle paylaşılarak değerlendirilmesi vergi maliyetlerini en aza indirmektedir.
• Tasdik hizmetlerimiz aşağıdaki şekilde sıralanabilir:
• Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi beyannamesi ekleri
• Sermayenin ödediğinin tespiti işlemleri
• Yatırım indirimi uygulaması
• Vergiden istisna olan gelirin tespiti
• KDV İadesi
• Radyo ve Televizyon Yayın Kuruluşları reklam gelirleri Üst Kurul paylarının tespiti
• İç kaynaklardan yapılacak sermaye artırımının mevzuata uygunluğunun tespiti işlemleri
• Vakıflarda vergi muafiyeti için aranan şartların varlığının ve bu şartların konduğunun tespiti
• Diğer özel amaçlı tespit raporları